pl en de

Regulamin zabawy

  1. Uczestnikami zabawy mogą być osoby mieszkające w WIDOKU (pokoje do wynajęcia lub pole namiotowe),
  2. Warunkiem zaliczenia wykonania poszczególnych zadań sprawnościowych jest mieszkanie w WIDOKU minimum 3 doby – pokoje lub minimum 5 dób – pole namiotowe,
  3. Chęć rozpoczęcia zdobywania danej sprawności należy zgłosić właścicielowi WIDOKU lub osobie przez niego wyznaczonej,
  4. Zadania do zdobycia danej sprawności muszą być wykonane w jednym roku kalendarzowym,
  5. Odpowiedzialność za wszystkie czynności w celu zdobycia danej odznaki spoczywa na osobie uczestniczącej w zabawie w przypadku uczestników pełnoletnich, a w przypadku osób niepełnoletnich na ich opiekunie prawnym,
  6. W trakcie wykonywania zadań na poszczególne odznaki należy przestrzegać przepisów obowiązujących w Wigierskim Parku Narodowym,
  7. Odznaki pobytowe wręczane będą wg zasady: jeden pokój - jeden znaczek pobytowy,
  8. Jeden uczestnik może zdobyć w danym roku kalendarzowym jeden znaczek przypisany danej sprawności,
  9. Wyjaśnienie uczestnikom zabawy spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz modyfikowanie zasad zabawy pozostaje w gestii właściciela WIDOKU.

WIDOK, Bryzgiel 7, 16-304 Nowinka
+48 502 304588, +48 501 436967
widok@bryzgiel.pl


GreenVelo
design made by Augustyn